Мамандықтар

МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ ОҚЫТУДЫҢ КҮНДІЗГІ  ТҮРІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ

«ЕМДЕУ ІСІ»

Біліктілігі: «Фельдшер»

Оқу мерзімі:

 9 сынып негізінде  — 3 жыл10ай.

11 сынып негізінде– 2 жыл10ай

«МЕЙІРГЕР ІСІ» 

Біліктілігі:  «Жалпы практикадағы мейіргер»

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде  — 3 жыл10 ай.

11 сынып негізінде– 2 жыл10 ай

«ФАРМАЦИЯ» 

Біліктілігі: «Фармацевт»

Оқу мерзімі:

 11 сынып негізінде– 2 жыл10 ай

 

«МЕЙІРГЕР ІСІ» 

Біліктілігі: «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

Оқу мерзімі:

  • техникалық және кәсіптік білімнен соң –            1 жыл 6 ай
  • 11 сыныптан соң 3 жыл 6 ай