Оқу-әдістемелік жұмыс

Оқу — әдістемелік жұмыс-бұл оқыту, тәрбиелеу және дамыту мақсаттарына қол жеткізу үшін білім беру процесін оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық, дидактикалық-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету бойынша колледж қызметі.

Негізгі мақсаттары, міндеттері мен бағыттары:

  • Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын іске асыру.
  • Білім беру мазмұнын жедел жаңарту, соңғы нәтижеге бағдарланған оқыту және оқыту сапасын арттыру бойынша процесті жақсартуға басқарушылық ықпал ету.
  • Оқу-әдістемелік тәсілдер арқылы білікті мамандарды даярлау және соңғы нәтижеге бағдарлану.

        Колледжде білім беру процесі Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес жүргізіледі. Оқыту Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
       Колледждің ғылыми-әдістемелік жұмысы бірыңғай әдістемелік жүйе туралы ереже негізінде жүзеге асырылады. Басым бағыттар: сабақтарды өткізудің заманауи инновациялық және интерактивті әдістерін әзірлеу және енгізу, әрбір оқу пәнін әдістемелік қамтамасыз ету, инновациялық жұмыстар банкін құру, оқытушылардың педагогикалық шеберлігін арттыру болып табылады.
        Әдістемелік жұмыс саласындағы саясат оқытудың әртүрлі заманауи әдістерін енгізу, оқытушылардың іс-әрекеті мен педагогикалық шеберлігін арттыру үшін оңтайлы жағдайлар жасау, әдістемелік жұмыста шығармашылық пен инновацияны дамыту арқылы білім алушылардың оқу материалын меңгеруі мен есте сақтауының жоғары сапасына бағытталған.
        Колледж оқытушылары білім берудің заманауи технологияларын қолдана отырып, оқу процесін қарқындату және оңтайландыру бойынша үлкен жұмыс жүргізуде.