Сапа саласындағы саясат

«Зоя Галымовна Мурзагулова атындағы «ДАНАЛЫҚ» Жоғары медициналық колледжі» білім мекемесінің сапа саласындағы саясат

Миссия –. еңбек нарығында бәсекеге қабілетті орта медицина және фармацевтикалық білімі бар құзыретті мамандарды даярлау.
      Колледждің сапа саласындағы саясаты сапа кепілдігінің жүйесін ұйымдастыруды көрсетеді және колледждің миссиясына сәйкес кәсіби білім беру саласындағы талаптарға жауап беретін қызметті жүзеге асыруға, жоғары деңгейде білім беру қызметтерін көрсетуге бағытталған.
      Сапа саласындағы саясат колледждің білім беру қызметі нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, еңбек жүйесіне талап етілген орта буындағы практикаға бағытталған мамандарды даярлаудың тиімділігін арттыруға бағытталған қызметін тұрақты дамыту мен жетілдіруді көздейді.
      Сапа саласындағы саясат колледж қызметінің негізгі бағыттары бойынша сапа саласындағы мақсаттарды қалыптастыру және талдау үшін негіз болып табылады.

Сапа саласындағы саясаттың негізгі бағыттары

 • Білім беру қызметінің үнемі өзгеріп отыратын жағдайларына бейімделуді қамтамасыз ететін ұйымдық құрылымдарды жаңғыртуды қоса алғанда, ұйым менеджментінің қазіргі заманғы әдістері негізінде колледжді басқару жүйесін жетілдіру.
 • Білім сапасы басым құндылығы болып табылатын колледждің ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыру және қолдау.
 • Қоғамның, ғылым мен техниканың дамуына, сондай-ақ білім беру қызметінің ішкі және сыртқы тұтынушыларының сұраныстары мен күтулеріне сәйкес білім беру бағдарламаларының мазмұнын үздіксіз өзгерту.
 • Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін қоса алғанда, оқу процесін ұйымдастыруды жетілдіру, соның ішінде білім беру сапасын тәуелсіз бағалау үшін колледж жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларын институционалдық және мамандандырылған аккредитациялауды жүргізу.
 • Заманауи білім беру технологияларын енгізу негізінде білім беру қызметінің сапасын үнемі жақсарту.
 • Оқу-әдістемелік, материалдық-техникалық және білім беру қызметін ақпараттық қамтамасыз ету арқылы білім беру қызметінің сапасын арттыру үшін жағдай жасау.
 • Оқытушы құрамының кәсіби деңгейін үздіксіз оқыту және арттыру арқылы педагогикалық қызметкерлердің жоғары біліктілігін қамтамасыз ету.
 • Білім сапасын арттыру құралдарының бірі ретінде оқытудың инновациялық және интерактивті әдістерін енгізу бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын жандандыру.
 • Барлық қызметкерлердің қызмет сапасы үшін жауапкершілігін арттыру және уәждеуге бағытталған әлеуметтік-экономикалық жағдайларды қалыптастыру.
 • Халықаралық және әлеуметтік әріптестікті дамыту.
 • Дуалды оқыту элементтерін енгізу.
 • Колледж қызметі туралы мәліметтердің ақпараттық ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Колледж басшылығы өзгерістердің көшбасшысы бола отырып, сапа саласындағы саясатты іске асыру үшін жауапкершілікті өзіне алады және оны іске асыру үшін жағдайларды қамтамасыз етуге кепілдік береді. Саясат басқарудың барлық деңгейлерінде іске асырылады және қажет болған жағдайда талдауға және қайта қарауға ұшырауы мүмкін. Бұл ретте әрбір қызметкер өз өкілеттігі шегінде өз жұмысының сапасы үшін дербес жауапты болады