Практикалық оқыту

Медициналық колледж студенттерін кәсіби оқыту – бұл практикалық дайындықтын  маңызды және ажырамас бөлігі болып табылады.

Студенттердің практикалық қызметін  қамтамасыз ету дайындығын жүзеге асыру кәсіптік оқытудың мақсаты.

Студенттердің жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін, білім мен шеберлікті тереңдету және кеңейту, сондай-ақ мамандық бойынша практикалық тәжірибені меңгеруді қалыптастыру арқылы бұл мақсат іске асырылады.