Қашықтан оқытуды ұйымдастыру туралы ҚР БжҒМ бұйрығы және нұсқаулығы

View Fullscreen